KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu lukrecja.sellingo.pl

§ 1

lukrecja.sellingo.pljest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Lukrecja Kowalska z siedzibą w Chodzieży, ul. Małachowskiego 16d/8. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie lukrecja.sellingo.pl.

§ 2

lukrecja.sellingo.pljest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego można nabywać różne produkty.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem lukrecja.sellingo.plwymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (lukrecja.sellingo.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie lukrecja.sellingo.pl bez dodatkowej opłaty.

 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a lukrecja.sellingo.plzwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek lukrecja.sellingo.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy produkt w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, lukrecja.sellingo.plzareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, lukrecja.sellingo.plinformuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi lukrecja.sellingo.pl.Darmowe sklepy internetoweOprogramowanie sklepu internetowego